Supply Chain Excellence Leadership Platform

De praktische toepassingen van het gedachtegoed van Supply Chain Management (SCM) ontwikkelen zich maar langzaam. Dat is de opvatting van prof.dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit  en Michel van Buren van BLMC die in het najaar van 2012 heeft geleid tot de oprichting van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP).

Samen met de voorhoede van supply chain managers willen de initiatiefnemers fundamentele stappen zetten met als doel om SCM in Nederland verder te ontwikkelen en te implementeren binnen en tussen organsaties. Kortom, echte stappen zetten op weg naar Supply Chain Excellence in Nederland!

SCELP is in eerste instantie een initiatief van en voor (een groep van) mensen. Mensen maken organisaties en organisaties vormen supply chains. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen, hun belangen, hun energie, hun ideeën, hun dromen en hun ambities.

Het Platform is vooral bedoeld voor de voorhoede. Het moet in die zin ‘exclusief’ zijn. Alleen partijen die ‘actiebereid’ zijn kunnen (mogen) aanschuiven. In Sinek’s termen: ‘people who believe what we believe’. Samen vormen de deelnemers een groep met een ‘common set of values and beliefs’, een gezamenlijk doel, een gedeelde ambitie en een gebundelde energie om het verschil te gaan maken.